O projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno - zawodowego osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego zamieszkujących Powiat Tarnogórski.
 
Wartość projektu wynosi 4 068 909,00zł w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt - 3 458 572,35zł.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

Działania są realizowane przez jednostki pomocy społecznej na rzecz 400 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy wykluczonych społecznie, w tym dla 49 osób z niepełnosprawnościami.

Przewiduje się, iż w wyniku przeprowadzonych działań u uczestników nastąpi zmiana w kierunku samodzielności życiowej oraz aktywności zawodowej w obszarach ich funkcjonowania: społecznego, zawodowego, zdrowotnego, edukacyjnego.